HRS

Loading

Spotrebná daň z liehu

Spotrebná daň z liehu

Od 1. apríla 2024 nadobúda účinnosť novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadza spotrebnej dane na lieh o 30 %. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1080 eur na hektoliter 100-percentného alkoholu tak po novom bude podľa nej na úrovni 1404 eur na hektoliter.