HRS

Loading

DPH na alkohol od 1.1.2024

DPH na alkohol od 1.1.2024

Od 1.1.2024 sa zákonom č. 530/2023 Z. z., (ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií) novelizoval aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH), a to konkrétne v čl. XI dochádza k zmene znenia prílohy č. 7a k zákonu o DPH v dôsledku ktorého dochádza k vylúčeniu podávania alkoholických nápojov z uplatňovania zníženej sadzby dane vo výške 10 % zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby. Podávanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb bude podliehať základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane.